MYSCHOOL.EDU.VN
PHẦN MỀM PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY, HỌC TẬP
Phần mềm xét tốt nghiệp THCS

Xét TN theo đúng quy chế hiện hành; dữ liệu có thể nhập trực tiếp hoặc upload từ Excel; nhiều tiện ích: thống kê, kiểm tra dữ liệu, xuất dữ liệu,...
Phần mềm xếp thời khóa biểu online

Xếp thời khóa biểu các trường phổ thông (TH, THCS, THPT): nhanh, tối ưu, với trên 30 ràng buộc; luôn xếp được 100%.
(Dữ liệu đồng bộ với hệ thống thoikhoabieu.online)
Phần mềm Quản lý thi

Thực hiện đúng quy trình: làm phách, vào điểm (theo mã phách hoặc SBD), ghép điểm; đảm bảo tính bảo mật, hỗ trợ nhiều tính năng tiện ích: tìm kiếm, thống kê, xuất dữ liệu,.....
1. Sao lưu, khôi phục dữ liệu khai báo và dữ liệu ràng buộc thời khóa biểu;
2. Đăng ký, bỏ đăng ký ngày nghỉ; thiết lập buổi học buộc GV phải có tiết trong lúc chương trình đang chạy;
3. Phân công 1 môn học (chẳng hạn môn KHTN, LS-ĐL) cho nhiều giáo viên dạy (nhiều nhất là 3 GV);
1. Không xếp GV có đồng thời tiết 1 và tiết 5 trong cùng 1 buổi;
2. Vị trí tương đối của 2 môn trong TKB (chẳng hạn quy định các tiết của môn Lý xếp ở vị trí trước môn Sinh);